BOUCHET.DK

FÆLLESSKAB

Under redigering..

INDIVID OG SAMFUND.

Fra 1. maj til mig først.

Fra samfund til hver-for-sig-fund?

KULTURPÅVIRKNINGER, SKOLEN, IDENTITET OG FÆLLESSKAB 

Hvad er det sket i samfundet? Hvad adskiller vor tids måde at være sammen på fra tidligere tiders?  Om nutidens kulturpåvirkninger. Om  konkurrencen om børnenes opmærksomhed.

Et signalement af vores tid samt af nutidens identitetsformer.

Hvilke vilkår lever vi under? Hvad betyder det for socialiseringen af de unge? Hvad betyder det for samfundsudviklingen? Hvilke udfordringer står skolerne og familierne overfor? Om forhold mellem individ og samfund. Om sammenhængen mellem frihed og ansvar. Om identitet og fællesskab. Om at kunne tåle sig selv og de andre. 

 

”Der er en verden til forskel mellem det at bruge kulturen for at være fri for at tænke, og det at bruge tanken for at skabe kultur.”

Dominique Bouchet

 

CITATER:

"Et demokratisk samfund kan ikke blot henvise eller hvile på traditioner, det skal forhold sig til dem for at skabe fremtid. Samfundet viser sin sundhed ved at tolerere, inspirere og blive inspireret af sine problemer og af sine minoriteter." 

“Politikkens funktion er at lære mennesker med forskellige interesser og kulturel baggrund at kunne leve sammen.”

“Ingen i et demokrati kan hæve sig over de andre for at tvinge sin mening, sandhed eller vilje igennem.”

“Det gælder endnu mere for de demokratiske samfund, at man her bevidst skal benytte sig af dialogen mellem de mange forskellige opfattelser for at finde frem til, hvad man ønsker sig i – og for – fællesskabet. Demokratiet bygger nemlig på den konstatering, at eftersom mennesker hverken er ens eller kan enes, kan man lige så godt benytte sig at denne uenighed for at skabe dynamik og tilpasning for såvel individet som samfundet.”

“Et samfund, som foretrækker at hylde sine fortidsheltebilleder fremfor at puste liv i diskussionen af sine fremtidsprojekter, ligefrem senilt.”

“Et demokratisk samfund hviler ikke på traditionerne, men på at forholde sig til dem for at skabe fremtid.” 

"Det bedste politiske system er det, der tilstræber at sikre en kulturel pluralisme, som kan være kompatibel med sin egen vedligeholdelse."

" Man kan nå langt med respekt, værdighed, retskaffenhed og integritet."

Dominique Bouchet

 

MEDIERNES ROLLE

mmm

 

"Man kommer til udtryk i medierne - ikke fordi man er noget værd. Man er noget værd, fordi man er fundet værdig af medierne til at komme til udtryk. Man blive ikke synlig, fordi man har noget at sige. Man har noget at sige, fordi man er synlig. Man opnår ikke autoritet, fordi man har styr på tingene, men fordi medierne har styr på én."

Dominique Bouchet

 

EMNER

Alderdommen i socialpsykologisk belysning
Arbejdsmiljø : den kulturelle faktors betydning
At spejle sig i de fremmede
Bandekriminalitet
Betydningen af forståelse af kulturelle forskelle, når flere organisationer skal smelte sammen
Betydningen af kulturelle forskelle for opfattelsen af kvalitet og sikkerhed af fødevare
Byudvikling fra forsamling til spredning og fra salgssteder til drømmesteder.
Danskernes fransk spejl
Den demokratiske skole
Den kulturelle faktor og det psykiske arbejdsmiljø. Om identitetens og kulturens betydning for samarbejdet i organisationer
Den nye patient
Den offenlige sektors omdømme- Forandringer, krise identitet og demokrati
Den rummelige folskeskole i sociologisk perspektiv
Det integrerede skole og folkebibliotek
Det knuste spejl, om identitetens og respektens betydning for socialisering og integration
Det tabte bånd og det gode liv. Identitet, familien og parforholdet i socialpsykologisk belysning
Diabetes og kulturmødet
Engelsk er ikke nok. Om betydningen af den sproglige mangfoldighed i den globaliserede verden
Europa som vision og tradition
Fællesskaber er forskellige, men har noget til fælles
Fra 1. maj til mig først 
Fra pligt- til kravgenerationen. Er min organisation tilpasset nutidens samfund?
Fra skam over skyld til angst. Om sociale forandringer og identitetsdannelse og disses konsekvenser for kommunikationsformer i en organisation
Fusioner i organisationer: hvordan håndtere man dem
Gør det selv personligheden
Hvordan bør daginstitutionspersonalets rolle være I forhold til børn med en anden kulturel baggrund
Hvordan når mand to-sprogede unge? Om kulturforskelle og samarbejdsmodeller.
Hvordan nedbrydes den sociale arv
Hvordan virker dansker på andre
Hvorfor bliver der klaget som aldrig før
Hvorfor er det så svært at integrere indvandrere I Danmark
Hvorfor og hvordan alderdommen vil forandres
Identitet, familien og parforholdet i socialpsykologisk belysning
Integration af indvandrere
Integration af unge indvandrere
Kan man standardisere respekten overfor patienten og hvor går grænsen?
Kompleksitetsbegrebet og kriseforståelse
Kulturel mangfoldighed i arbjedslivet
Kulturforskelle af relevans for dem, som arbejder med sindslidende med anden etnisk baggrund
Kulturpåvirkninger, Folkeskolen, Identitet og Fællsesskab
Kultursammenstød i gymnasiet
Mangfoldighedsstrategien
Nutidens familiereationer i socialpsykologisk belysning
Nutidens ungdom i socialpsykologisk belysning
Nutidens unge. Hvorfor opfører de sig, som de gør
Om at være opmærksom på kulturelle forskelle
Om brug af billeder for at undersøge fælles værdier i diverse fællesskaber
Piercing og tatooering: Om grænseprobler i et samfund uden ritualer
Produktudvikling i en ny tid
Rusmidler og ungdomslivet
Samarbejde, muligheder og faldgrupper
Skjulte motiver og kulturforskelle, som man skal være opmærksom på I forbindelse med udvikling af nye lønsystemer
Samhørighed og solidaritet set i lyset af de samfundsmæssige forandringer
Tvivlen og overfloden
Unge i alder 12-19 år med særlige behov for støtte
Violence and crime reduction in schools
Visioner for børn- og kulturområdet