BOUCHET.DK

FORANDRING

FREMTIDEN ER IKKE, HVAD DEN HAR VÆRET

Et signalement af vor tid. Hvilke udfordringer stiller den til organisationerne?

Indlægget stiller skarpt på samfundsudvikling og præsenterer afgørende forandringer på markedet og i samfundet. Hvad betyder disse udviklinger for erhvervslivet, organisationerne og uddannelserne? Hvilke udfordringer står aktørerne overfor?

Stikord: forandring, krise, muligheder, internationalisering, identitet, værdier, kulturforskelle, det post- eller senmoderne, det private, det offentlige, pædagogik, ledelse, markedsforståelse…

Forandring i relationen. Udfordringer i organisationen

Om sociale forandringer, kulturforskelle, udviklinger i familierelationer og identitetsdannelse, samt om disses konsekvenser for ledelse 

Indlægget stiller skarpt på hvordan samfundet forandrer og udvikler sig i disse år. Hvad betyder disse udviklinger for organisationerne? Hvilke udfordringer står de overfor? Hvilke typer medarbejdere og hvilke typer kunder? Hvordan kan man kommunikere med dem?

 

CITATER

”Der er en verden til forskel mellem det at bruge kulturen for at være fri for at tænke, og det at bruge tanken for at skabe kultur.”

Dominique Bouchet

 

EMNER

Alderdommen i socialpsykologisk belysning
Arbejdsmiljø : den kulturelle faktors betydning
At flytte grænser i en grænseløs tid. Om etik og moral i idrætspolitisk perspektiv
Behovsbegrebet er forældet
Byudvikling fra forsamling til spredning og fra salgssteder til drømmesteder.
Den nye patient
Den offenlige sektors omdømme- Forandringer, krise identitet og demokrati
Det aldrende samfund
Det knuste spejl, om identitetens og respektens betydning for socialisering og integration
Det tabte bånd og det gode liv. Identitet, familien og parforholdet i socialpsykologisk belysning
Engelsk er ikke nok. Om betydningen af den sproglige mangfoldighed i den globaliserede verden
Et signalement af vor tid. Hvilke udfordringer for organisationen
Europa som vision og tradition
Fællesskaber er forskellige, men har noget til fælles
Farve, tøj og påvirkninger
Forandringer af betydning for gymnasierne
Forandringer i samfundet og organisationer
Fra 1. maj til mig først
Fra pligt- til kravgenerationen. Er min organisation tilpasset nutidens samfund?
Fra skam over skyld til angst. Om sociale forandringer og identitetsdannelse og disses konsekvenser for kommunikationsformer i en organisation
Fremtiden er ikke, hvad den har været
Fremtidens ældre
Fremtidens elever og studerende
Fremtidens patienter
Fremtidige udviklingsmuligheder for det humanistiske/samfundsvidenskabelige område
Gør det selv personligheden
Hvad er det, turister efterspørger og hvorfor?
Hvad nytter det smukke og det tværkulturelle I den globale tidsalder?
Hvad skal den postmoderne forbrugere med produkter?
Hvordan bør daginstitutionspersonalets rolle være I forhold til børn med en anden kulturel baggrund
Hvorfor bliver der klaget som aldrig før
Hvorfor er det så svært at integrere indvandrere i Danmark
Hvorfor og hvordan alderdommen vil forandres
Identitet, familien og parforholdet i socialpsykologisk belysning
ITs betydning for samfundsudvikling
Kompleksitetsbegrebet og kriseforståelse
Kultursammenstød i gymnasiet
Kvalifikation i en omstillingstid
Kvalitet i en omstillingstid
Nutidens familiereationer i socialpsykologisk belysning
Nutidens ungdom i socialpsykologisk belysning
Nutidens unge. Hvorfor opfører de sig, som de gør
Piercing og tatooering: Om grænseprobler i et samfund uden ritualer
Produktudvikling i en ny tid
Samhørighed og solidaritet set i lyset af de samfundsmæssige forandringer
Skal vi pleje, som vi plejer?
Strategier for udvikling i landdistrikterne
Trender I forbrukersamfundet
Tvivlen og overfloden