BOUCHET.DK

KOMMUNIKATION

Tema: Samarbejde og service på tværs af kulturer. Hvordan kan man være opmærksom på  kulturforskelle. Hvordan kan man forbedre sin kommunikation for at yde en bedre service.

Man er ikke altid klar over, hvordan man opfattes af dem man møder i udlandet. Der opstår tit kulturelle misforståelser, når eksempelvis danske internationale erhvervsfolk møder repræsentanter fra fremmede kulturer. Det værste ved disse kulturelle misforståelser er, at de kan forblive uregistrerede og ubearbejdede. Ved hjælp af konkrete eksempler introduceres der til den kulturelle faktor i eksporten samt til særlige kulturelle træk ved det danske. Dernæst gives der grundprincipper for, hvordan man kan blive mere bevidst om den danske kultur og bedre udnytte den kulturelle dimension til eksporten, men også på ferien eller når en gymnasie- eller skoleklasse skal opholde sig i udlandet. Blandt temaerne Dominique vil tale om er:

 

• Forskellige måder at være i verden på.

• Identitet og interpersonel kommunikation.

• Kulturelle misforståelser som et væsentligt problem.

• Danskerne, som de opfattes af dem selv og af de andre.

• Den manglende bevisthed om en væsentlig faktor.

• Hvordan kan man være sin kultur bevidst.

• At udnytte forskellene.

 Et af de grundlæggende metodologiske principper for min kulturanalyse er at koncentrere sig om kulturelle misforståelser. Og måden, hvorpå man kan få fat i relevant materiale om kulturelle misforståelser, er, forklarer han, at få folk til at tale om det de blev overrasket over, fandt pinligt eller ligefrem blev irriteret over, i deres møde med fremmede kulturer.

TIDSPLAN:

9.00-9.05: Introduktion

9.05-9.20: Øvelse (i grupper af tre til fem i salen, dvs. ikke i grupperum)

9.20-10.15: Forelæsning del 1

10.15-10.30: Pause

10.35-11.45: Forelæsning del 2 afbrudt af en kort øvelse (i grupper af tre til fem i salen dvs. ikke i grupperum)

11.45-12.45: Frokost

12.45-13.15: Spørgsmål-svarseancen

13.15-13.30: Jeg introducerer gruppearbejdet

13.30.14.30: Gruppediskussioner. Jeg går fra gruppe til gruppe. Kaffe serveres i grupperne

14.30.15.30: Plenum, hvor vi drøfter problemerne, opfattelserne..

15.30-16.00: I runder modulet

2. En afklaring af, om der er nogle specielle forudsætninger, vi skal tage hensyn til?

Ingen specielle forudsætninger. Jeg skal blot orienteres om deltagernes baggrund så meget som muligt.

 

"Hvornår vil de dog lære bedre. Nej, ikke de fremmede, men de udsendte medarbejdere. Hvornår vil de lære at kvalitet og service, arrogance og naivitet, autoritets- og organisationsformer altid bedømmes indenfor en kulturel ramme. Hvornår vil de forstå, at det, de udtaler sig om, ikke er den fremmede kultur, men deres afstand til den, deres manglende evne til at forstå den og kommunikere med den."

Dominique Bouchet

 

DANSK DESIGN OG MØDET MED DET FREMMEDE.

Man er ikke altid klar over, hvordan et produkt eller design opfattes i forskellige kulturer. Ligeledes er man ikke altid klar over, hvordan man opfattes af dem man møder i udlandet. Der opstår tit kulturelle misforståelser, når eksempelvis danske internationale erhvervsfolk møder repræsentanter fra fremmede kulturer. Det værste ved disse kulturelle misforståelser er, at de kan forblive uregistrerede og ubearbejdede. Ved hjælp af konkrete eksempler introduceres der til den kulturelle faktor samt til særlige kulturelle træk ved det danske og ved dansk design.

CITAT: