BOUCHET.DK

KOMPETENCEUDVIKLING & LÆRING

”Der er en verden til forskel mellem det at bruge kulturen for at være fri for at tænke, og det at bruge tanken for at skabe kultur.”          Dominique Bouchet

AT SIKRE KVALITETEN I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Under redigering .. 

 

"Hvornår vil de dog lære bedre. Nej, ikke de fremmede, men de udsendte medarbejdere. Hvornår vil de lære at kvalitet og service, arrogance og naivitet, autoritets- og organisationsformer altid bedømmes indenfor en kulturel ramme. Hvornår vil de forstå, at det, de udtaler sig om, ikke er den fremmede kultur, men deres afstand til den, deres manglende evne til at forstå den og kommunikere med den."      Dominique Bouchet

AT BLIVE BEDRE TIL AT KOMMUNIKERE PÅ TVÆRS AF KULTURER

At optimere samarbejdet på tværs af kulturelle baggrunde.
At anskueliggøre potentialet i de kulturelle forskelle

Making the most of cross border cooperation. Unveiling the hidden potentials of cultural differences.

En præsentation i fire dele efterfulgt af gruppearbejde og opsummering.

1. ”Viden, Erkendelse og Management.”

Dominique starter med at forklare, hvorfor det i dag er mere relevant end nogensinde  at være opmærksom på interaktionerne på tværs af kulturelle grænser.

Med reference til såvel den samfundsmæssige udvikling som til paradigmeskiftet  i videnskab, vil han pege på det potentielle, der ligger i at interessere sig for den måde, man interagerer, for at blive mere bevidst om den: Forbebret kreativitet, større effektivitet !

2. ”Identitet og Kultur”.

I den forklarer Dominique, hvad kulturforskelle endelig er, hvad identitet består af. Kulturforskelle findes ikke kun imellem nationer. Kulturbegrebet er mere en tilgang end en kortlægning. Identitet er ikke givet en gang for alle! Hvad der motiverer en, er ofte ikke bevidst, men har en stor indflydelse på, hvad man opfanger, benytter sig af, er god til, m.m.

Det er nok den del, som er mest afslørende og kan medvirke til, at organisationens medarbejdere fremover vil blive mere bevidste om deres identitet, åben minded og interaktive på en mere proaktiv måde.

3. ”Cases”  giver Dominique eksempler, som organisationens medarbejdere vil kunne huske og  komme tilbage til for at tilknytte disse eksempler til såvel deres egne erfaringer som til de redskaber og principper, som jeg vil præsentere i den sidste (og fjerde) del.

4. ”Principles and Tools”.

Medarbejderne udstyres med en værktøjskasse indeholdende redskaber og principper. 

DESUDEN

Seminar deltagerne kan bliv bedt om at besvare få spørgsmål, udarbejdet af Dominique. Udover at fungere som en lille præsentation af oplægsholderen, vil det danne grundlag for såvel introduktionen til den måde, vi forholder os til andre i al almindelighed såvel som til, hvordan man kunne få nye dimensioner i samarbejdsdiskussioner i eftermiddagens gruppearbejde. Dominique vil kort referere til medarbejdernes svar i sit oplæg (anonymiserede).