BOUCHET.DK

KULTURFORSKELLE

Samarbejde, produkt og service på tværs af kulturer.

Hvordan kan man være opmærksom på  kulturforskelle. Hvordan kan man forbedre sin kommunikation for at yde en bedre service eller tilbyde en bedre produkt.

Man er ikke altid klar over, hvordan man opfattes af dem man møder i udlandet. Der opstår tit kulturelle misforståelser, når eksempelvis danske internationale erhvervsfolk møder repræsentanter fra fremmede kulturer. Det værste ved disse kulturelle misforståelser er, at de kan forblive uregistrerede og ubearbejdede. Ved hjælp af konkrete eksempler introduceres der til den kulturelle faktor samt til særlige kulturelle træk ved det danske. Dernæst gives der grundprincipper for, hvordan man kan blive mere bevidst om den danske kultur og bedre udnytte den kulturelle dimension til eksporten til samarbejde, og til selvudviklng. Samme principper kan bruges på tværs af virksomhedskulturer samt på tværs af kulturer i virksomheden (mellem marketing folk og ingeniører for eksempel).

Blandt temaerne Dominique vil tale om er:

• Forskellige måder at være i verden på.

• Identitet og interpersonel kommunikation.

• Kulturelle misforståelser som et væsentligt problem.

• Danskerne, som de opfattes af dem selv og af de andre.

• Den manglende bevisthed om en væsentlig faktor.

• Hvordan kan man være sin kultur bevidst.

• At udnytte forskellene.

• De fremmede og os.

• Integration.

TIDSPLAN:

9.30-9.35: Introduktion

9.35-9.50: Øvelse (i grupper af tre til fem i salen, dvs. ikke i grupperum)

9.50-11-00: Forelæsning. (uden øvelser)

11.00-11.15: Pause

11.15-12.15: Forelæsning afbrudt af enkelte korte øvelser i grupper af tre til fem i salen dvs. ikke i grupperum (”Café” typen)

12.15-13.15: Frokost

13.15.15.00: Flere cases og gruppediskussioner (øvelser i grupper af tre til fem i salen dvs. af ”Café” typen). Dominique går fra gruppe til gruppe. Kaffen serveres i salen.

 

Fra tilfældig til gennemtænkt kommunikation

Om hvordan man kan blive bedre til at kommunikere på tværs af kulturelle baggrund.

På nutidens arbejdspladser skal folk med forskellige kulturelle baggrund i dag samarbejde. Det er ikke længere som i gamle dage, hvor man havde nogenlunde fælles referenceramme for nærmest alting. Man delte oftest de samme værdier og normer. I dag er vi så forskellige, og det præger vores opfattelse og forståelse inden for mange områder: opgavernes udførelse, ansvarsbevidsthed og opfattelse af autoritet. Der opstår tit misforståelser, og man kan tale forbi hinanden. Det værste ved disse misforståelser er, at de kan forblive uregistrerede og ubearbejdede. Ved hjælp af konkrete eksempler introduceres der til den kulturelle faktor, og der gives konkrete principper for, hvordan man kan blive bedre til at kommunikere, samarbejde og fjerne misforståelser.

Det betyder, at der er et stigende behov for at kunne forholde sig til andre kulturer en ens egen. I den forbindelse er det ikke nok at have læst noget om ”den andens kultur” og agere derefter.  Du får på dagen indsigt i forskellige relationelle værktøjer, du kan arbejde med i mødet med de nye medarbejdere.

Man er ikke altid klar over, hvordan man opfattes af andre, især når man stammer fra forskellige kulturer, har forskellige referencerammer andre interesser eller motivationer. Der opstår tit misforståelser, og man kan tale forbi hinanden. Det værste ved disse misforståelser er, at de kan forblive uregistrerede og ubearbejdede. Ved hjælp af konkrete eksempler introduceres der til den kulturelle factor, og der gives konkrete principper på, hvordan man kan blive bedre til at kommunikere, samarbejde og fjerne misforståelser. 

*Stikord : undren, opmærskomhed, modtagelighed, respekt, anerkendelse, kulturforskelle, observation, introspektion, dialog, engagement

 

“Et samfund viser sin sundhed ved at tolerere, inspirere og blive inspireret af sine minoriteter.”

Dominique Bouchet

 

EMNER

Arbejdsmiljø : den kulturelle faktors betydning
At spejle sig i de fremmede
Betydningen af forståelse af kulturelle forskelle, når flere organisationer skal smelte sammen
Betydningen af kulturelle forskelle for opfattelsen af kvalitet og sikkerhed af fødevare
Danskernes fransk spejl
Den kulturelle faktor og det psykiske arbejdsmiljø. Om identitetens og kulturens betydning for samarbejdet i organisationer
Det knuste spejl, om identitetens og respektens betydning for socialisering og integration
Diabetes og kulturmødet
Engelsk er ikke nok. Om betydningen af den sproglige mangfoldighed i den globaliserede verden
Europa som vision og tradition
Fællesskaber er forskellige, men har noget til fælles
Hvordan bør daginstitutionspersonalets rolle være I forhold til børn med en anden kulturel baggrund
Hvordan når mand to-sprogede unge? Om kulturforskelle og samarbejdsmodeller.
Hvordan virker dansker på andre
Hvorfor er det så svært at integrere indvandrere i Danmark
Identitet, familien og parforholdet i socialpsykologisk belysning
Integration af indvandrere
Integration af unge indvandrere
Kan man standardisere respekten overfor patienten og hvor går grænsen?
Kulturel mangfoldighed i arbjedslivet
Kulturforskelle af relevans for dem, som arbejder med sindslidende med anden etnisk baggrund
Kulturpåvirkninger, Folkeskolen, Identitet og Fællsesskab
Kultursammenstød i gymnasiet
Mangfoldighedsstrategien
Om at være opmærksom på kulturelle forskelle
Om brug af billeder for at undersøge fælles værdier i diverse fællesskaber
Skjulte motiver og kulturforskelle, som man skal være opmærksom på I forbindelse med udvikling af nye lønsystemer
Visioner for børn- og kulturområdet