BOUCHET.DK

OPDRAGELSE - SKOLEN - DANNELSE - SOCIALISERING

AT OPDRAGE TIL DEMOKRATIET

DEMOKRATIET HVILER PÅ DETS FORSTÅELSE.

Om demokratiets væsen og pædagogik.

Om skolens afgørende rolle for sikringen af demokratiet.

Om demokratiets afgørende rolle for sikringen af elevernes frihed.

Stikord: dannelse vs. underholdning; det private vs. det offentlige; fællesskab vs. individualisme; religion vs. politik; identitet vs. stil; moral vs. ligegyldighed…

 

RUMMELIGHED, MANGFOLDIGHED, KONFORMISME, FAGLIGHED OG IDENTITET

 

DE FRANSKE SOCIALPSYKOLOGER SPÆDBØRNTERAPEUTER, ETNO-PSYKOTERAPEUTER, ETOLOGER m.m.

Et seminar om Françoise DOLTO

Et seminar om den franske etno-psykoterapi 

En introduktion til den franske etno-psykoterapi. Terapi for børn og unge, hvis forældre stammer fra andre kulturer. Om Marie Rose Moro, Tobie Nathan m. fl. : Hvordan kan den franske etno-psykoterapi inspirere nutidens terapi med børn i Danmark?

Et seminar om Boris CYRULNIK

Psykiater, neurolog, psykoanalytiker, biolog samt etolog Boris Cyrulnik udfordrer den måde, vi forstår og tænker vores terapeutiske arbejde med børn og voksne på.

At fremme et tværvidenskabeligt og tidssvarende kendskab til de samfundsrelevante kundskaber, som Boris Cyrulnik har været med til at udvikle, sammenkoble og formidle i de sidste årtier.

En tværvidenskabelig tilgang til socialisering

Det er ikke tilstrækkeligt at sidestille de forskellige bidrag fra psykologer, neurologer, biologer og sociologer; de skal kobles sammen

 PDF VERSION AF HELE PROGRAMMET

QUOTE / CITATER

"The liberally educated person is one who is able to resist the easy and preferred answers, not because he is obstinate but because he knows others worthy of consideration"

"Et menneske med almendannelse kan modstå de lette og populære svar, ikke fordi han er stædig, men fordi han ved, at der er andre, der også kunne komme i betragtning."

Allan Bloom

 

"Alt for mange af nutidens elever og lærere er faldet for den forførende letkøbthed og ligegyldighed, som kaster skygge på modernitetens projekt: det autonome individ. De anser det for givet, at man kan nyde sin autonomi, før man har opnået den. De bekræfter mediernes ideal om et samfund fængslet af ligegyldige budskaber enhver konfronteres med uden nogen sinde at tage dem alvorligt. De omdanner uddannelserne til nye gågader, hvor man uforpligtende kan passe sig selv, spejle sig og få tiden til at gå uden nogen sinde at kunne få øje på - og erfare - verden."

"Magten er først og fremmest noget, man bilder de andre ind." 

“Et samfund viser sin sundhed ved at tolerere, inspirere og blive inspireret af sine minoriteter.”

Dominique Bouchet

EMNER

Den demokratiske skole
Den rummelige folskeskole i sociologisk perspektiv
Det integrerede skole og folkebibliotek
Det knuste spejl, om identitetens og respektens betydning for socialisering og integration
Det smukke, det behagelige, om rummets betydning for arbejdsmiljøet
Engelsk er ikke nok. Om betydningen af den sproglige mangfoldighed i den globaliserede verden
Etik for aktuarer
Etik for fysikkere
Fællesskaber er forskellige, men har noget til fælles
Filosofi for børn
Forandringer af betydning for gymnasierne
François Dolto småbørnspsykologi
Fremtidens elever og studerende
Fremtidige udviklingsmuligheder for det humanistiske/samfundsvidenskabelige område
Gerontologi, socialpsykologi og sociologi
Gør det selv personligheden
Gravmindet som kunstnerisk og kulturudtryk udtryk
Hjemmehjælp, pleje og omsorg
Hvad nytter det smukke og det tværkulturelle I den globale tidsalder?
Hvordan bør daginstitutionspersonalets rolle være i forhold til børn med en anden kulturel baggrund
Hvordan når mand to-sprogede unge? Om kulturforskelle og samarbejdsmodeller.
Hvordan stopper vi rockerne og banderne?
Interkulturel kommunikation
Kan kravene fra markedet og globaliseringen forenes med en bæredygtig uddannelsespolitik?
Kommunikation og formidling
Kultur og Børn. At formidle interesse og forståelse
Kulturforskelle af relevans for dem, som arbejder med sindslidende med anden etnisk baggrund
Kulturpåvirkninger, Folkeskolen, Identitet og Fællsesskab
Kultursammenstød i gymnasiet
Kunst og marketing
Kunstens betydning for arbejdsmiljøet
Kvalifikation i en omstillingstid
Nutidens unge. Hvorfor opfører de sig, som de gør
Om brug af billeder for at undersøge fælles værdier i diverse fællesskaber
Piercing og tatooering: Om grænseprobler i et samfund uden ritualer
Rusmidler og ungdomslivet
Samarbejde, muligheder og faldgrupper
Samspil mellem dansk og samfundsfag i gymnasiet
Skal vi pleje, som vi plejer?
Sprog er ikke alt – om kulturforskelle og kulturelle misforståelser
Sprog og kultur : om sprogundervisningen på gymnasiet
Tværfagligheds betydning og udfordring
Tvivlen og overfloden
Ungdomskultur og dannelse
Unge i alder 12-19 år med særlige behov for støtte
Værdibaseret ledelse
Violence and crime reduction in schools
Visioner for børn- og kulturområdet