BOUCHET.DK

ORGANISATION OG MANAGEMENT


 

EMNER

At holde forbindelsen med markedet
Behovsbegrebet er forældet
Betydningen af forståelse af kulturelle forskelle, når flere organisationer skal smelte sammen
Betydningen af kulturelle forskelle for opfattelsen af kvalitet og sikkerhed af fødevare
Byudvikling fra forsamling til spredning og fra salgssteder til drømmesteder.
Den kulturelle faktor og det psykiske arbejdsmiljø. Om identitetens og kulturens betydning for samarbejdet i organisationer
Den nye patient
Den offenlige sektors omdømme- Forandringer, krise identitet og demokrati
Den rummelige folskeskole i sociologisk perspektiv
Det smukke, det behagelige, om rummets betydning for arbejdsmiljøet
Engelsk er ikke nok. Om betydningen af den sproglige mangfoldighed i den globaliserede verden
Et signalement af vor tid. Hvilke udfordringer for organisationen
Etik for aktuarer
Fællesskaber er forskellige, men har noget til fælles
Farve, tøj og påvirkninger
Fødevarer- den kulturelle faktors betydning
Forandringer i samfundet og organisationer
Fra pligt- til kravgenerationen. Er min organisation tilpasset nutidens samfund?
Fra skam over skyld til angst. Om sociale forandringer og identitetsdannelse og disses konsekvenser for kommunikationsformer i en organisation
Fremtidens Patienter
Fusioner i organisationer: hvordan håndtere man dem
Hvad er det, turister efterspørger og hvorfor?
Hvad nytter det smukke og det tværkulturelle I den globale tidsalder?
Hvad skal den postmoderne forbrugere med produkter?
Hvordan bør daginstitutionspersonalets rolle være i forhold til børn med en anden kulturel baggrund
Hvordan når mand to-sprogede unge? Om kulturforskelle og samarbejdsmodeller.
Hvordan nedbrydes den sociale arv
Hvordan virker dansker på andre
Hvorfor bliver der klaget som aldrig før
Hvorfor er det så svært at integrere indvandrere I Danmark
Image, hvad er det og hvad kan bruge det til
Interkulturel kommunikation
Interkulturell kommunikasjon
ITs betydning for samfundsudvikling
Kan kravene fra markedet og globaliseringen forenes med en bæredygtig uddannelsespolitik?
Kan man standardisere respekten overfor patienten og hvor går grænsen?
Kommunikation og formidling
Kompleksitetsbegrebet og kriseforståelse
Kulturel mangfoldighed i arbjedslivet
Kulturforskelle af relevans for dem, som arbejder med sindslidende med anden etnisk baggrund
Kunst og marketing
Kunstens betydning for arbejdsmiljøet
Kvalifikation i en omstillingstid
Kvalitet i en omstillingstid
Ledelse og markeds- forståelse og kommunikation I en politisk styret virksomhed
Mangfoldighedsstrategien
Om at være opmærksom på kulturelle forskelle
Om brug af billeder for at undersøge fælles værdier i diverse fællesskaber
Piercing og tatooering: Om grænseprobler i et samfund uden ritualer
Produktudvikling i en ny tid
Samarbejde, muligheder og faldgrupper
Skal vi pleje, som vi plejer?
Skjulte motiver og kulturforskelle, som man skal være opmærksom på i forbindelse med udvikling af nye lønsystemer
Sprog er ikke alt – om kulturforskelle og kulturelle misforståelser
Strategier for udvikling i landdistrikterne
Trender i forbrukersamfundet
Tværfagligheds betydning og udfordring
Tvivlen og overfloden og deres betydning for organisationer
Udfordringen for et globalt brand at få succes I mange forskellige kulturer
Ungdomskulturer
Unge i alder 12-19 år med særlige behov for støtte
Uro på gangene og i hjertene. Hvorfor er det ikke så let at kombinere og fusionere
Værdibaseret ledelse
Visioner for børn- og kulturområdet