BOUCHET.DK

TEKNOLOGI, KREATIVITET OG KUNST

EMNER

Hvad er teknologi

Hvordan kan man observere og analysere de forskellige måder, hvorpå folk forholder sig til velfærdsteknologi

Hvorfor og hvordan ser folk forskelligt på velfærdsteknologi

Hvorfor og hvordan tage hensyn til de forskellige opfattelser af velfærdsteknologiske muligheder

Information technology, the social bond and the city. Georg Simmel updated. About the changing relationship between identity and the city

Meta-reflections around a recent research in macro-marketing

Ny teknik kræver omtanke. Om nødvendigheden af at inddrage samfundsvidenskaberne i forbindelse med indførelse af ny teknik

Technique, technology and the imaginary

Technology art and marketing

Studying and evaluation welfare technologies for eldercare.

Telemedeicin og velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi. Samarbejdets betydning

Welfare Technologies. How can Marketing contribute

Welfare Technology Mirroring Art

 

Hvorfor og hvordan tage hensyn til de forskellige opfattelser af velfærdsteknologiske muligheder. 

“Ved at undersøge de forskellige måder, hvorpå de mangfoldige aktører forholder sig til velfærdsteknologi i disse år, har vi på institut for Marketing og Management ved SDU i Odense fået det indtryk, at vi som samfund står overfor et tilpasnings- eller videreudviklings-problem. Vi har rigelige af tilpasningsmuligheder i form af viden: viden til at analysere situationen, viden til at definere problemer og identificere muligheder, viden til at fremstille nye tekniske løsningsforslag, viden til at foreslå nye organisationsformer, som er bedre egnede til at løse de nye opgaver. Det er ikke viden, der mangler. Det, der mangler, er vores fælles evne til at kombinere vore forskellige tilgange til problemet – (eller til udfordringen om man vil), på en sådan måde, at vi bliver i stand til at benytte os af netop den viden – og de kompetencer vi har – til sikringen af de ældres levevilkår i fremtiden.”

 

KULTURPÅVIRKNINGER, SKOLEN, IDENTITET OG FÆLLESSKAB

Hvad er det sket i samfundet? Hvad adskiller nutidens barndom og ungdom fra tidligere tiders? Hvorfor har skolen svært at tilpasse sig nutidens krav og leve op til sit ideal? Om nutidens kulturpåvirkninger. Om  konkurrencen om børnenes opmærksomhed.

Et signalement af vores tid samt af nutidens unge.

Hvilke vilkår lever vi under? Hvad betyder det for socialiseringen af de unge? Hvad betyder det for samfundsudviklingen? Hvilke udfordringer står skolerne og familierne overfor? Om forhold mellem individ og samfund. Om sammenhængen mellem frihed og ansvar. Om identitet og fællesskab. Om at kunne tåle sig selv og de andre. 

 

CITAT

"I forbrugersamfundet er forbilledet nu individet, der nyder og vinder mest. Og det at nyde og vinde er nu løsrevet fra enhver social funktion. Der er ikke længere brug for at legitimere, at man nyder eller vinder. Man vinder ikke, fordi man er noget værd, man er noget værd, fordi man vinder. Man bliver ikke synlig fordi man har noget at sige, man har noget at sige, fordi man er synlig. Er det ikke det samme som at sige, at værdierne og samfundet ikke betyder noget? Hvordan vil man så forvente, at de unge skal få tingene, samfundet og deres identitet til at hænge sammen?"

Dominique Bouchet