BOUCHET.DK

VOIR PLUS BAS "Discours pour la célébration des 80 ans d'Edgar à l’UNESCO"

Morin

EDGAR MORIN forener det, vor kultur adskiller

Af alle de forskere jeg er stødt på, er Edgar Morin den forsker som mest har bidraget til at forene alt det, som vor kultur adskiller. Og det er faktisk derfor, at han i 1996 fik tildelt Syddansk Universitets æresdoktorgrad.

Vi lever i en mærkværdig tid. Vi har aldrig kunnet producere så komplicerede maskiner, men vi er ude af stand til at kontrollere fænomener, som synes at være mere enkle. Vi har opnået megen viden om alverdens ting og sager, men vore kundskaber er blevet så specialiserede, at de har svært ved at kommunikere med hinanden. Vi har aldrig fået adgang til så mange informationer, men vi drukner ligefrem i dem.

De fleste videnskabsmænd er så specialiserede, at de ikke har store muligheder for at se tingene fra andre synsvinkler end dem, de er vant til. Og hvis man tør arbejde på tværs, bliver man mistænkt for overfladiskhed. « Har han nu også forstand på det? » udtaler kollegaerne i korridorerne. Ikke desto mindre er det mere end nogen sinde nødvendigt, at der er nogen, der tør beskæftige sig med det, der falder i hullerne mellem disciplinerne, nogen, som tør tænke på tværs og forbinde.

Det er netop det, som Edgar Morin har turdet. Som en sociolog, der interesserer sig for de forandringer, der præger den tid han lever i, bemærkede han, at der var ved at ske noget ikke blot i ungdomskulturen, i samfundsstrukturen eller i den politiske kultur, men i videnskaberne. Han satte sig ind i disse forandringer, og forbandt dem med de øvrige samfundsmæssige forandringer.

Edgar Morin begyndte at sammentænke udviklingen inden for de mange forskellige videnskabsgrene med sine og hans samfundsvidenskabelige kollegaers observationer om samfundsforandringer. Han indså, at den forældede videnskabelige tankegang virker hæmmende for forståelsen og forvaltningen af de problemer, vort samfund står overfor. Det blev klart for ham, at en af de nødvendige forudsætninger for at komme ud af den kulturelle krise, som vi befinder os i, er, at der udvikles en ny form for videnskabelighed. En form som ikke er blind over for de myter, fornuften bygger på, og som ikke længere gør os blind over for det, som ligger uden for fornuftens rækkevide.

Tidligere havde man forbundet kundskabsudviklingen med uvishedsafvikling. Traditionelt har man for at opnå kundskab tilstræbt at adskille og reducere, dvs. at simplificere alting. Edgar Morin viser, at det både er muligt og ønskeligt at forbinde samtidig med at man adskiller, at respektere subjektiviteten, kreativiteten og uvisheden. Til dette formål udvikler han en ny måde at erkende, en ny måde at tænke på: den komplekse tanke. Det er en tœnkning, som arbejder med uvisheden, og som er i stand til at begribe organisationen. Complexus betyder « det som er vœvet sammen ». Det er en tœnkning, der er i stand til at forbinde at kontekstualisere, at globalisere, men samtidig også til at erkende det sœregne, det individuelle, det konkrete.

Den komplekse tanke er ikke det modsatte af den forsimplende tanke, men integrerer denne: « Det drejer sig ikke om at forkaste den klassiske videnskabs principper - orden, adskillelighed og logik - men om at integrere dem i et skema, som på en og samme tid er større og rigere. »  Jean-Baptiste Poquelin – alias Molière – disait qu’il ne faut pas vivre pour manger, mais plutôt manger pour vivre. Edgar Nahoum – alias Morin – nous dit que la pensée n’est pas faite pour servir la logique; elle se sert de la logique, que le paradoxe, c’est que c’est la pensée qui élabore le système de règle qui la contrôle. Il nous dit aussi qu’il faut manger pour vivre pour manger.

Men, som sagt, alt kan ikke siges simpelt. Hvorfor skulle Edgar Morin have brugt fire tykke bind til at forklare, hvad den komplekse tanke er, hvis det var muligt at gøre det i fem minutter? Det er det ikke. Men Morin har gjort sig bemærket for mere end det, han nu får æresdoktorgraden for.

Edgar Morin blev kendt i 60erne for sine analyser af massekulturens sociologiske, økonomiske og kulturelle aspekter. Hans bog Signalement af vor tid  inspirerede en hel generation på højskoler, seminarier, gymnasier og universiteter. Her kunne man læse om forbrugets demokratisering, om fritidens og turismens stigende betydning, om reklamens funktion... Morin var en af de første til at se, at med massekulturen vil man nedprioritere såvel fortiden som fremtiden for at lægge hovedvægten på det nutidige. En uophørlig udskiftning, en dyrkelse af nuet, en evig skiftende nutid, hvor de unge og det ungdommelige overtager den centrale plads, fører os ind i et rodløst, bevægeligt forhold til verden, en omflakken i tid og rum. Det fremmer angsten og fortrænger den på én gang.

Morin beskæftigede sig også med den måde, hvorpå vort samfund forholder sig til døden på, med dyrkelsen af medieidoler, med filmmediets betydning, med rygternes udbredelse, med forandringerne i landbrugskulturen, m.m.

Han er også en af de mest betydningsfulde analytikere af det kommunistiske system, som stat i øst og som parti i vest, samt af de senere års ændrede forhold mellem økologisk miljø og samfund.

Edgar Morin er født i 1921, har skrevet 40 tykke bøger, hundredvis af artikler og holder stadig foredrag over hele kloden. For mig at se, kunne han besidde et professorat i antropologi, sociologi, politologi, filosofi, idéhistorie, videnskabsteori... (Men det siger måske mindre om Morin, end om den forælde måde, vi skærer i virkeligheden på). Han er velorienteret i det, der foregår i naturvidenskaberne og samtidig debattør i medierne, aktiv som forskningsleder, et « renaissance menneske » vil nogen sige. En nysgerrig evig studerende vil jeg sige.

Edgar Morin er en af de få, som hele sit liv har turdet beskæftige sig med alle de fag, som gymnasieeleverne bliver introduceret til; han har hele sit liv bekæmpet tendenserne til forstening i såvel fagdiscipliner som samfundet. Derfor, er han et forbillede for andre nysgerrige sjæle.

I Europæisk Kultur (udgivet på Gyldendal i 1987) skrev Morin, at det, vi bør helligholde i demokratiet, er dets manglende sandhed – det vil sige: den regel, der spiller de forskellige sandheder ud mod hinanden. Edgar Morins værk problematiserer videre og puster dermed yderligere liv i det samfund, som han er en del af.

Il reste qu’avec Edgar, on reste sur ses gardes.

Dominique Bouchet


Edgar Morin pourfendeur de la rationalisation spécialisante, sectaire et "adultisante"

Par Dominique Bouchet

Discours pour la célébration de ses 80 ans à l’UNESCO

À l’ESSEC en 1970 Maurice Dufour et Guy Trobas, deux enseignants originaux et dévoués, proposaient ensemble un cours passionnant sur le thème « organisation et changement ». On y lisait du Marcel Mauss, Georges Bataille, Claude Lévi-Strauss, Henri Laborit, Jacques Monod, François Jacob, Ferdinand Saussure, Gérard Mendel... Un article intitulé « La révolution des savants »  paru dans le Nouvel Observateur du lundi 7 décembre 1970 et écrit par Edgar Morin venait à point pour éclairer nos discussions.

Cet Edgar, je le connaissais déjà un peu. En mai 68, j’avais lu dans Le Monde du 17 au 21 mai l’analyse à chaud des évènements par ce même Edgar Morin. Comme je m’intéressais au cinéma, j’avais aussi lu ses ouvrages sur les stars et « l’homme imaginaire ». De plus, « l’esprit du temps » m’ayant amené à m’orienter parmi le labyrinthe des idéologies et des groupuscules, j’étais aussi tombé sur les vieux numéros de Socialisme ou Barbarie et d’Arguments où ce même Edgar et ses amis d’esprit non dogmatiques me vaccinaient du besoin d’être l’un des multiples « ISTES d'un quelconque ISME  » (Fernando Pessoa).

Étudiant à Paris je jouissais du privilège de pouvoir aller suivre les cours de pas mal de ceux dont je lisais les ouvrages, mais il ne me fut jamais possible d’aller écouter ni Morin, ni Castoriadis, ni Lefort alors même qu’ils exerçaient une influence fondatrice sur ma compréhension du monde. Ce n’est que plus tard, à partir du Danemark, que je parvins parfois à venir les écouter parler entre deux concerts de jazz. Edgar organisait des séminaires intensifs autour de sa Méthode, Claude et Corneille avaient enfin trouvé une porte ouverte par Edgar pour permettre aux étudiants d’entendre leurs réflexions en direct.                                                                              

En 1973 je tombais sur un nouvel ouvrage de ce maître à distance qu’était devenu Edgar. Sa lecture s’imposait à la suite des fructueux séminaires organisés par mes bienveillants professeurs de l’ESSEC et des questions soulevées par Edgar dans l’homme et la mort et les livres sur le cinéma. Son titre :  Le paradigme perdu de 1973. En 1974 je partais au Danemark où je dévorais L’unité de l’homme et – grâce à la qualité des services de bibliothèques danoises – la plupart des articles et ouvrages mentionnés dans les deux livres que je viens de nommer ainsi que l’éclairant article de Castoriadis « Sciences moderne et interrogation philosophique ».

En 1978 j’envoyais à Edgar deux petits livres que je venais de publier. Cela me valu d’être invité à un séminaire passionnant où participèrent entre autres Clifford Geertz, André Green et Michel Serres. Comme il y avait des problèmes de sono, je proposais mes services, ce qui me fit prendre pour un appariteur préposé aux services techniques par André Green qui me laissa tenir le micro devant sa bouche tout le long d’une des ses interventions debout devant lui assis. Alors que Clifford Geertz – dont The Interpretation of Cultures m’avait tant inspiré – me faisait l’honneur de son aimable curiosité, qu’Edgar prenait le temps de s’occuper de moi et que Michel Serres dont Edgar m’avait loué l’érudition expliquait dédaigneusement que Leibniz avait déjà tout dit trois cents ans plus tôt. Grâce à l’amabilité de notre cher Edgar, je me retrouvais spectateur de combats de coqs qui n’avait rien de balinais.

Du Danemark je pouvais lire et parler à tous les coqs ou presque. J’en ai invité beaucoup. L’un des très rares qui n’aient jamais rien dit de mal des autres lors de leurs visites, c’est Edgar.  Il a parfois exprimé sa tristesse de ne pas être lu, aimé ou compris, notamment par certains de ceux qu’il admire lui-même. Sa sincérité m’a confirmé que même lorsque l’on est admiré par beaucoup, le plus rassurant est que le manque de respect de quelques uns qui nous importent vraiment nous affectent encore. Ceux que j’ai rencontrés qui ont choisi d’éradiquer ce sentiment me sont moins sympathiques qu’Edgar.

La confrontation à ma bibliothèque et à ma discothèque divise les intellectuels en deux. Il y a ceux qui sont heureux d’y retrouver des ouvrages qui leurs sont chers et qui consultent ceux qu’ils ne connaissent pas. Il y a ceux qui s’étonnent de trouver des ouvrages de personnes qu’ils ne respectent pas. Edgar fait partie des premiers. Avide de connaissance dans tous les domaines et impatient de faire connaissance avec ce qu’il ne connaît pas encore, il se réjouit déjà de lire, d’entendre, de manger, de danser. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger (maxime de Marx).

À la gare d’Odense il y en a qui cherchent à se faire traiter comme des pachas et d’autres qui se comportent comme des copains. Vous avez deviné : l’Edgar d’Odense c’est le copain universel. L’homme qui n’a jamais rencontré un étranger. C’est moi le gars d’Odense qui vous le dis.

Les premières fois où j’ai invité Edgar au Danemark, je n’avais pas de moyens, et mes collègues économistes me considérant comme un mouton noir, faisaient plutôt tout pour me contrarier. J’ai dû ainsi emprunter le petit studio d’un étudiant pour y faire coucher Edgar et moi-même puisque je vivais à l’époque encore à trois cent kilomètres de la fac. Edgar y a trouvé quelques livres de lui en version danoise. Quelques temps après l’étudiant découvrit avec plaisir que l’auteur de passage qui chantait avec entrain « Funiculi Funicula » et autres airs entraînant pendant les pauses avait pris la liberté d’inscrire une dédicace reconnaissante dans un de ses livres.

Pour moi Edgar a été et reste un modèle, pas pour tout, mais pour beaucoup. Je l’ai trouvé trop tolérant parfois  (on a souvent les défauts de ses qualités). Pas quand par exemple lorsqu’il me disait qu’il trouvait une astrologue qui suivait ses cours  naïve et prudhommesque, mais contribuait à lui donner légitimité. Pas quand il mettait la barre trop bas aux examens afin de permettre à un étudiant pas assez capable de trouver quand même du travail. Sur ces points je préférais l’intransigeance de Castoriadis et de Lefort. Mais Edgar m’a montré qu’il était possible de garder la curiosité exaltée de son enfance.

J’avais choisi les classes préparatoires aux grandes écoles de commerce non pas pour faire du commerce, mais parce qu’il y avait le plus bel éventail de matières au programme. Or, une fois reçu, il ne restait que les séminaires successifs de Dufour et Trobas et d’un ou deux autres pour  satisfaire ma soif de savoir. Les autres prêchaient un utilitarisme sectaire faisant valoir qu’il n’était plus temps de chercher à comprendre et qu’il convenait bien plutôt de gérer et donc de se spécialiser.

Aujourd’hui, chaque fois que j’entends l’écho des railleries de certains de mes collègues à mon égard : « quelqu’un qui s’intéresse à tout ne peut être que spécialiste de rien », je suis reconnaissant à Edgar pour m’avoir donner du courage pour ne pas plier et tenter au contraire de créer des liens entre les différents domaines de la connaissance en créant des revues et en formant des associations scientifiques transdisciplinaires.

Edgar m’a appris à ne pas vouloir du titre d'expert que l'on prête à n'importe qui apparaissant dans les médias ne voulant ni distraire ni se faire élire. L'idéal de l'expert semble être de vouloir savoir de plus en plus sur de moins en moins. Alors que les plus moqueurs experts me rappellent  Les précieuses ridicules, Edgar m’aide à ne pas oublier Le petit prince et son fennec, Pinocchio et sa fée aux cheveux bleus. Il est le premier de mes mentors, celui qui a le mieux accepté de l’être tout en restant une sorte de copain de lycée.

Vue du Danemark, la vie intellectuelle française amuse et rebute. Il semble plus facile de profiter des leçons de tous les grands si on est plus loin d’eux. En sciences sociales comme en musique j’ai un appétit des plus éclectiques. Or – dans la plupart des cas – à chaque fois que je rencontre un groupe d’émules d’un de mes nombreux mentors, une bonne partie du temps est consacrée à entretenir les lignes de démarcation. Les émules d’Edgar ne sont pas de ceux-là. Ils ont en général des liens très différents les uns des autres, et procurent encore des ouvertures à chaque rencontre.

Quelques uns de mes mentors m’ont dit que j’avais bien de la chance de pouvoir parler hors frontière. Ils m’ont dit regretter de ne plus pouvoir converser avec leurs collègues d’une autre école. Pourtant même parmi ceux-là, il y en avait beaucoup qui ne lisaient plus les ouvrages de leurs pairs, préférant se référer soit à leurs classiques soit à leurs propres étudiants. Edgar n’est pas de ceux-là.  Il a toujours trouvé quelque chose de nouveau de l’autre côté du rideau de fer, et est toujours intéressé par ce qu’on lui apporte.

Parmi ceux que je rencontre en France comme ailleurs, il y a les petits qui regrettent de ne pas être grands. Il y a les grands qui ne savent plus voir petit et qui ne parlent qu’avec les grands, bien qu’il ne les lisent plus. Et il y a ceux qui ne cherchent pas à devenir grands mais qui le deviennent quand même. La majorité des gens que j’ai rencontrés dans le cercle d’Edgar font partie de la dernière catégorie. La convivialité est toujours au rendez-vous. C’est un cercle toujours ouvert où se fait de grands amis.

Au Brésil il y a quelques années, Edgar a eu la gentillesse de réunir quelques uns de ses disciples. Ce qui m’a frappé c’est la forte proportion parmi ceux-ci qui malgré leur grand respect pour le maître ne pouvaient s’empêcher de souligner l’importance d’autres maîtres et d’un disciple à l’autre ce n’était pas toujours les mêmes maîtres dont il s’agissait. À cette occasion je me suis fait encore de grands amis qui avaient lu comme moi Morin, Castoriadis et Lefort, mais aussi des auteurs que je ne connaissais pas très bien ou même pas du tout. J’y vois là l’expression d’un pluralisme salutaire émanant en partie d’Edgar lui-même.

Par son comportement Edgar m’a confirmé qu’il était possible de rester lycéen, même lorsque l’on est devenu professeur des universités. On peut continuer à s’intéresser à plein de choses, exprimer son étonnement, poser des questions sans se soucier de savoir si on devrait déjà connaître la réponse, ne pas se prendre trop au sérieux et se faire de bons copains. Pour tout cela, pour l’amitié et la sagesse je lui suis reconnaissant. S’il n’avait pas été là il m’aurait été bien plus difficile de ne pas devenir « adultin »(1) , et je ne serais peut-être toujours pas adulte.

(1)Note pour les traducteurs : je propose en anglais : « adultish » en espagnol « adultil » et en danois : voksen-agtig