BOUCHET.DK

The Outside World

COUNSELOR:
Has been a counselor for the Danish Council for the Prevention of Crime (Det Kriminalpræventive Råd).

Is or has been counselor for the following publishing houses:
ASK Forlag, Denmark; GYLDENDAL Forlag, Denmark; CHRISTIAN EJLERS Forlag, Denmark; Forlaget HEKLA, Denmark. AKADEMISK FORLAG, Denmark, HARWOOD Academic Publishers, Prentice Hall…

CONSULTANCIES (related remunerated work outside the university):
Dominique Bouchet has since 1982 been consulting, held courses or given speeches for hundreds of private firms, organizations, associations, political parties, unions and public authorities.

(A/S = firm, amt = regional public authority, bank = bank, firma = firm, fonden = foundation, forbund = union, forening = association, klub = club, kommune = municipality, ministeriet = ministery, parti = political party, råd = council, rådgivende ingeniører = consulting firm , selskab: = society, sparekasse = bank, sygehus = hospital, teater = theater, politi=police, markedsføring=marketing.)

1982: Marius Pedersen A/S ingeniør- og entreprenørfirma; AOF Fyn.
1983: Dansk Friskoleforening; Fyns Amt; Børkop Kommune.
1984: Danmarks Jurist- og Økonomsforbund; Nordisk Sommeruniversitet; Fyns Amt; Børkop Kommune; Undervisningsministeriet.
1985: Svendborg Kommune; Det Kriminalpræventive Råd; Ogilvy & Mather; Fyns Amt.
1986: Fyns Amt; Svendborg Kommune; Vejle Amt; Thidsted Amt; Aalborg Amt; Ballerup Kommune; Silkeborg Kommune; Københavns Kommune; Ringe Kommune; Skive Kommune; Socialpolitisk Forening; Vanføreforeningen.
1987: Københavns Kommune; Århus Kommune; Odense Kommune; Årslev Kommune; Silkeborg Kommune; Kerteminde Kommune; det Socialdemokratiske Parti; Partiet Venstre; Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund; Egmont Fonden; Kommunernes Landforening; Danske Sparekassefunktionærers Landsforening; Fængselslærerforeningen; Socialpolitisk Forening; Socialpædagogernes Landsforbund; Lærerforeningen; Klubben af dagplejepædagoger; Indkøbsforeningen BOGPA; Den danske Forlæggerforening og den danske Boghandlerforening; Arbejdsministeriet; Bibliotekstilsynet; Bornholms Amt; Storstrøms Amt; Undervisningsministeriet.
1988: Partiet Venstre; Dansk Politiforbund; AIM A/S; Danmarks Formningslærerforeningen; Horsens Kommune; Faaborg Kommune; Kolding Kommune; Ringkjøbing Amt; Dansk Sygeplejeråd; Faglig sammenslutning af Sundhedsplejersker; Dansk socialrådgiverforeningen; Fredericia Kommune; Gruppen for by- og landskabsplanlægning A/S; Foreningen af danske civiløkonomer; Dansk friskoleforeningen; Familieplejeforeningen; Socialistisk Folkeparti; Biologiseminarforeningen; Fyns Amt; Audiologopædisk forening; Frederiksborg Amt; Dansk Børnehjemsforening; Sammenslutningen af Daginstitutionsledere; Arbejdsministeriet; Dansk Management Center; Skole og Samfund; Finansministeriet; Børnepsykiatrisk selskab; Skolepsykologisk forening; Partiet Venstre; De danske Plejehjemsforeninger; det Konservative Parti; Hirtshals Kommune; Varde Kommune; Lærerhøjskolen i Århus; Skolebiblioteksforeningen; Con-Group A/S Rådgivende Ingeniører; Arkitektskolen; Foreningen af Landskabsarkitekter; Dansk Ungdoms Fællesråd (The Danish Youth Council); Dansk Selskab for almen Medicin.
1989: Banken Bikuben, Snedker-Tømrerforbundet, Odense Kommune, Sammenslutningen af Daginstitutionsledere, Danmarks Lærerforening, Odense Teater, Københavns Kommune, Aarhus Amt, Søndeborg Kommune, Storstrøms Amt, Aalborg Kommune, Fyns Præstekonvent, Erritsø Kommune, Politikens Forlag, Dagbladet Politiken A/S, Gyldendal forlaget A/S, Rønne Kommune, Ringkøbing Amt, Dansk Arbejdsgiverforeningen, Odense Kommune, Fyns Amt, Den danske Forlæggerforening, Danske Dagblades Forening, Fredensborg-Humlebæk Kommuner, Socialministeriet, Kommuneforeningen Ribe Amt, Ringkøbing Amt, Gråsten Kommune, Foreningen af Små Teatre, A/S Forlaget Børsen, Døvepædagogisk Forening, Landsforeningen for økonomisk og menneskelig frigørelse, Dansk Management Center A/S, Børnecenteret Viben, Sønderjyllands Amt, Sønderborg Komune, Lundtofte Kommune, Danmarks Lærerforeningen, Spøttrup Kommune, Undervisningsministeriet, Landsforeningen indenfor Beskæftigelsesområdet, Youth for Understanding, Fyens Stiftskonvent, Fyns Amts Sygehusvæsen, Jysk Børneforsorg Kommuneforeningen og Matsrådet i Sønderjylland, Danmarks Lærerforening, Undervisningsministeriet, Storstrøms Amtskommune, Ringkjøbing Amtskommune, Haase & Søns Forlag A/S, Fyns Amts Sygehusvæsen, Foreningen Jysk Børneforsorg, Vejle Kommune, Kommuneforeningen i Storstrøms Amt, Dansk Erhvervsvejleder Forening, Danmarks Lærerhøjskole, Sammenslutningen af Dagsinstitutionsledere, Folkeuniversitetet, Århus Amtskommune, Dansk Flytningehjælp, Centralsygehuset i Hillerød, Odense Teater, Herlev Kommune, Guderup Kommune, LAK.
1990: Forsvarets Center for Lederskab, Arbejdstilsynet, Københavns Amt, Statens Teaterskole, Børnebibliotekarernes Faggruppe, Sammenslutning af Sociale Udvalg, Danmarks Biblioteksforening, Dansk Idræts-Forbund, Århus Kommune, Den Almindelige Danske Lægeforening, Norborg Kommune, Partiet Venstre, Landsforeningen for beskæftigelseskonsulenter, Nykøbing F. Kommune, Vejle Amt, Sociale Pædagogisk Højskole ved Gedved Statsseminarium, Danmarks Lærerforening, Gjellerup Kommune, Storstrøms Amtskommune, Ribe Amt, Foreningen af Jydske Landboforeninger, Frederiskværk Kommune, Rebild Research Centre A/S, PA Consulting Group, Dafolo, IUC Det internatinale Center i Svendborg, Roskilde Kommune, Rødovre Kommune, Vejle Amt, Kommuneforeningen Fyns Amt, De Danske Dagblades Forening, Vojens Kommune, Sønderjyllands Amt, Karlebo Komune, Odense Kommune, Ribe Amt, De Danske Idrætsforeninger, Nordjyllands Amt, Helsingør Kommune, Hillerød Sygehus, Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge, Århus Amt, Viborg Amt, Randers Amts Avis, Markedsføringsforbund, Arbejdsgiverforeningen, Akademikernes Centralorganisations Hovedbestyrelse.
1991: Amdahl A/S , Næstved Kommune, Sæby Kommune, Aarhus Amt, Odense Kommune, Viborg Amt, Vestsjællands Amt, Søndersø Kommune, Tinglev Kommune, Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge, Fredericia Kommune, Foreningen af Lærere i Samfundsfag, Den Socialpædagogiske Udviklingsenhed, Aabenraa Kommune, Næstved Kommune, Politologisk Forening, Den Almindelige Danske Lægeforening, Ungdommens Vel, Hobro Kommune, Lemvig Kommune, Skatteinspektørforeningen, Mellemøst-Information, Kommuneforeningen i Fyns Amt, Lego A/S, Lemvig Kommune, Forsvarets Center for Lederskab, Helsingør Kommune, Sønderborg Kommune, Ribe Amt, FDB-kreds 61 (Brugsen), Vor fælles fremtid, De frie grundskoler, Århus Amtskommune, Fredericia Gymnasium, Horsens Amtsgymnasium, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Sønderborg Handelsskole, Frederikshavns Gymnasium, Hobro Kommune, Liberalt Oplysnings Forbund (Kulturkonference), Lærerforeningen, Aabenraa Kommune, Tølløse Kommune, Midtfyns Gymnasium.
1992: Kommuneforeningen i Fyns Amt, Fyns Telefon, Tele Danmark, Temanet, Jeros A/S, Vejle Amt, Kultur Ministeriet, Københavns Internationale Teater, Atopos, Aalborg Kommune, Faaborg Kommune, Odense Kommune, De danske Reklamebureauer Brancheforening, Kvickly, Brugsen, Vestsjællands Amtskommune, Midtjurs Kommune, N/P Grey, Kvindelige Erhvervsledere i Nordjylland, Action, Dansk Markedsføringsforbund, COCOM & Eurocom Pro, Odense Erhvervsråd, Advokatansattes Landsforening, Sydlangeland Kommune, Undervisningsministeriet, Den Kommunale Højskole, Dansk Management Center, Kanonhallen, Storstrøms Amt, Zangenberg & Lembourn, Dansk Metal, Mellemfolkeligt Samvirke, Berlingske Reklameproduktion, Forsvarets Civiluddannelse, Youth for Understanding, Ribe Amt, Bibliotekarforbundet, Viborg Sygehus, Den Kommunale Højskole, Pantefoged Forening, Dansk Politi, Kommunernes Revisionsafdeling, Driftsøkonomisk Forening, Svendborg Teknisk Skole, Danish Resource Management Centre, Lyngby Storcenter, Bergsøe 4, …
1993: Bergsøe 4, Dansk Markedsførings Forbund, Middelfart Kommune, Middelfart Sparekasse, Expansion Software A/S, P/A. Consulting Group, Kruuse International, Midt Marketing, Tulip International, Mölnlycke International, Teledanmark.
1994: Finn Air, Albatros, KTAS, Nycomed Dak, Lægeforeningen, PA Consulting Group, Kosan Crisplant, Tulip International, Danfoss, Eksportklubben Østjylland, Shell, Inter Lex Advokaterne, Lego, , Hewlett Packard, Novo Nordisk, Lægeforeningen, Akademikernes Central Organisation, Markedsføringsforbund, Marknadstekniskt Centrum, Danish Technological Institute, Rambøll Hannemann & Højlund A/S, Hjørring Seminarium, Vordinborg Handelsskole, Snoghøj Højskole,Baltica Forsikring, Den Danske Bank, IBM Danmark, Tele Danmark KTAS, Dansk Management Center, Dansk Politi.
1995: Telia, Finnair, Pharmacia, Time Manager International, Egmont Magasiner A/S, MD Foods, Dot Zero, Damas, Fyns Erhvervsråd, Amtcentralen i Hillerød, Kunstakademiet, Berlingske, Forsvarets Center for Ledelse, Dansk Boldspil Union, Dansk Management Center, Shell, BBDO, Scan-Ad, Trinity, Vejle Erhvervsklub, Øresundsforbindelsen A/S, Lego, Nycomed Dak, Dansk Politi, AT&T, Snedker og Tømmer Forbund, Faaborg Kommune, Ejendomsmæglerforeningen, VUB efteruddannelse.
1996: Unibank, P/A. Consulting group, IKEA, Finnair, Danisco Flexibel, Danisco Distillers, Unilever, Posten Sverige, Tele Danmark, Ahrend, SID, Crisplant A/S, Metal, Association des Bibliothécaires Français.
1997: 2M Invest, BBDO, Arbejds Formidling Storstrøm Amt, AKV Langholt, Pressalit, Danmarks Idræts Forbund, MD Foods, Realkredit Danmark, Superfos, Qvist -Stanbrook & Iberisk- Latinamerikansk Ervhvervsklub, Nycomed, Foreningen af Pantefogeder, Danske Gymnastik & Idræts Foreninger, Forskningscenter for Voksenuddannelse, Skov Management, Ørestadsselskabet, DSB, De Forenede Bryggerier, Dansk Flygtningehjælp, Weber & Sørensen Reklamebureau, Discovery Channel & Animal Planet, Ejendomsmæglerne i Sønderjylland, Sadolin Farveland, 3L.
1998: Dansk Markedsførings Forbund (Danish Marketing Association), Mobilix A/S, Bang & Olufsen A/S, Kjaer & Kjerulf, Erhvervssproglig Forbund, Junior-Chamber, FOF, HFI Interesseorganisationen for handelskolernes ledelser, Rådet for Større Færdselssikkerhed, DiEU, Horsens Erhvervsråd, Forsvarets Center for Lederskab, IDG Conference Group, DRB Skolen (The Danish Advertising School), Berlingske Tidende, Danmarks Idræts Forbund…etc… see årsberetning 1998 under “Personal” on the left.
1999: See “årsberetningen 1999″ fra forside “Personal”.
2000: See “årsberetningen 2000″ fra forsiden “Personal”.

Professional memberships:

Advisor of the aboard of the International Society for Marketing and Development.

Fellow, Odense University Research Council.

Member of the Association pour la Pensée Complexe.

Member of the Association for Consumer Research.

Member of the Association Française de Marketing.

Member of the European Marketing Academy.

Member of the Society for the Advancement of Socio-Economics.

Director of Cross Cultural Management I/S.

Until recently:

Head of, KOMPLEKS (transdisciplinary reflection group);

Fellow, Danish Academy for Humanities (Akademiet for Anvendt Filosofi);

Fellow, Danish Town Planning Council (Dansk Byplanlaboratorium);

Fellow, Danish Research Council for Sport (Idrættens Forskningsråd);

Member of the American Marketing Association.

Member of the board of directors of the International Society for Marketing and Development.

Translation work (published translations):

From French to Danish: theoretical works of the following researchers: Cornelius Castoriadis, Edgar Morin, Olivier Mongin, Francisco Varela, Ilya Prigogine and Isabelle Stengers.

From Danish to French: poems of: Inger Christensen og Uffe Harder.

Has revised or controlled numerous translations of theoretical works within sociology, economics, philosophy, epistemology and semiotics.

Participation in Media:

More than seventy interviews in the Danish newspapers.

More than twenty interviews in the Danish magazines.

More than fifty interviews in Danish Television.

Numerous interviews in the Danish Radio.

A two hour cultural program on the social importance of cultural diversity for the Danish Radio Cultural Channel « P1 » in 1998.

One interview in the Swedish Radio.

Several interviews in the Norwegian Radios and Televisions.

Several interviews in the French Radios and Televisions.

A few interviews in the French newspapers

A few interviews in French magazines.

One interview for “The Economist”.

Fifty occasional chronicles in the following Danish newspapers:

National: Berlingske Tidende, Information, Jyllands Posten, Det Fri Aktuelt, BT, Børsen, Politiken.

Regional: Fyens Stiftstidende, Randers Amts Avis, Fyns Amts Avis, Frederiksberg Avis, Aalborg Stiftstidende, Aarhus Stiftstidende.

Occasional chronicles in Norwegian newspapers: Aftenposten.

Occasional chronicles in the Swedish newspaper: Dagens Nyheter.

Occasional chronicles in the French newspaper: Le Monde.

Columnist in the Danish news paper “Berlingske Tidende”(1988)

One chronicle in the Danish magazine Markedsføring (Marketing)

Portraited in: Berlingske Tidende, Weekend Avisen, Illustreret Videnskab, Ledelse i dag, Politiken…