Kort nynorsk CV

Kort nynorsk CV

Dominique Bouchet er professor i marknadsføring, eller «fortløbende markedsforståelse», som Dominique liker å kalle det, ved Syddansk Universitet i Odense. Spesialfeltet til Dominique er forandring og kulturelle forskjell i organisasjon og samfunn. Forskinga skjer i nær kontakt med verksemder, organisasjonar og praksis, og på eit tverrfagleg teoretisk grunnlag. Dominique var med i eit nasjonalt forskingsprosjekt om "Teknologisk-, social og samdfundsmæssig understøttelse af intelligente plejemiljøer". Han er født og utdanna i Paris som økonom og sosiolog, men har budd og arbeid i Danmark det meste av sitt liv. I 2007 fekk Dominique tildelt Danmarks Magisterforenings forskningspris for grenseoverskridande forsking.

 

RECOMMENDATIONS

PUBLICATIONS