C.V. Polish

Profesor Dominique Bouchet, od 1992 roku, jest szefem Katedry Marketingu Międzynarodowego w Zakładzie Marketingu i Zarządzania, University of Southern Denmark – Odense. Jest także zatrudniony na stanowisku profesora kontraktowego w School of Creative Arts, na James Cook University, Townsville, Australia. W tym samym uniwersytecie, przez ponad trzynaście lat pełnił funkcję dyrektora Studium Doktoranckiego Nauk Społecznych, obejmującego nauki ekonomiczne, prawo, dziennikarstwo, nauki polityczne oraz zarządzanie. Był także profesorem gościem w ESSEC (Ecole des Sciences Economique and Commerciales) w Paryżu, gdzie w ramach międzynarodowego programu studiów doktoranckich prowadził zajęcia poświęcone zastosowaniu zaawansowanych metod oceny jakościowej w zarządzaniu. D. Bouchet jest obecnie profesorem-gościem w Paris Dauphine University oraz egzaminatorem zewnętrznym w Dublin City University.

Dominique BouchetDr. D. Bouchet urodził się w 1949 roku, w Paryżu. Tam również (w ESSEC) uzyskał między innymi tytuł magistra w dziedzinie zarządzania, a także tytuł doktora ekonomii międzynarodowej (Sorbona) oraz magistra socjologii (Paryż 7). Przez sześć lat był profesorem ekonomii międzynarodowej w Aalborg Univeristy, a przez osiem lat – profesorem socjologii i psychologii społecznej w Odense University. Pracował także przez trzy lata na stanowisku profesora w The Norwegian School of Management BI w Oslo.

Jego zainteresowania naukowe obejmują badania przemian społecznych i różnic kulturowych. Ponadto, przedmiotem studiów pozostaje znaczenie wymiaru kulturowego w międzynarodowym marketingu i zarządzaniu. Bouchet prowadzi zajęcia dotyczące marketingu międzykulturowego, komunikacji międzykulturowej, psychologii społecznej oraz zastosowania analizy międzykulturowej w zarządzaniu i marketingu, a także do badania przemian społecznych, reklamy oraz semiotyki stosowanej.

Dominique Bouchet jest naukowcem łączącym w swojej działalności wiedzę i doświadczenie z różnych dyscyplin. Jest także poliglotą, znanym zarówno z wyjątkowych kompetencji międzykulturowych, jak i umiejętności przekazywania – w pięciu językach – wiedzy dotyczącej skomplikowanych problemów zróżnicowanym grupom odbiorców.

27 listopada 2007 roku, profesor Bouchet został laureatem duńskiej „nagrody dla naukowców”, przyznawanej za „transdyscyplinarne badania naukowe” (DM’s Research Prize 2007 DM), przez Dansk Magisterforening – Duńskie Stowarzyszenie Profesorów i Uczonych, zrzeszające badaczy z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych i społecznych. Jury następująco uzasadniło swą decyzję: „Dominique Bouchet z powodzeniem przenosi swoje badania w nieograniczoną konwencją, interdyscyplinarną przestrzeń naukową, rzucając tym samym wyzwanie duńskiej tradycji uprawiania nauk społecznych. Niestrudzone działania dra Bouchet, prawdziwie wyznającego zasadę zmiany, stanowią dla naukowców istotne źródło inspiracji. Dominique Bouchet otrzymuje ‹‹indywidualną nagrodę dla naukowców›› za oryginalność i interdyscyplinarność prowadzonych badań.”

RECOMMENDATIONS

PUBLICATIONS