Education / Dannelse

AT SIKRE KVALITETEN I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Dominique Bouchets åbne forelæsning

afholdt som introduktion til det symposium, han arrangerede på Syddansk Universitet den 13. maj 2016 for at styrke debatten vedr. forholdet mellem universitet og samfund. (90 min. fordelt på 13 videoer)

Dominique er næsten færdig med at skrive en bog med titlen Dannelsens Genkomst. Et opgør med det SelvstyrTende Videnssamfund og med u-dannelsens Herredømme

GÆSTERNES BIDRAG TIL SYMPOSIET vedr. forholdet mellem universitet og samfund

Gæsternes bidrag til det symposium, Dominique Bouchet arrangerede på Syddansk Universitet den 13. maj 2016 for at styrke debatten vedr. forholdet mellem universitet og samfund. (70 min. fordelt på 8 videoer. )