Cultural differences

Making the most of cross border cooperation. 
Unveiling the hidden potentials of cultural differences.

IN ENGLISH - PÅ DANSK - EN FRANÇAIS - EN ESPAÑOL
En præsentation i fire dele efterfulgt af gruppearbejde og opsummering.

1. ”Science and Management.”

Jeg starter med at forklare, hvorfor det i dag er mere relevant end nogensinde  at være opmærksom på interaktionerne på tværs af kulturelle grænser.

Med reference til såvel den samfundsmæssige udvikling som til paradigmeskiftet  i videnskab, vil jeg pege på det potentielle, der ligger i at interessere sig for den måde, man interagerer, for at blive mere bevidst om den.

2. ”Identity and Culture”.

I den forklarer jeg, hvad kulturforskelle endelig er, hvad identitet består af. Kulturforskelle findes ikke kun imellem nationer. Kulturbegrebet er mere en tilgang end en kortlægning. Identitet er ikke givet en gang for alle! Hvad der motiverer en, er ofte ikke bevidst, men har en stor indflydelse på, hvad man opfanger, benytter sig af, er god til, m.m.

Det er nok den del, som er mest afslørende og kan medvirke til, at organisationens medarbejdere fremover vil blive mere bevidste om deres identitet, åben minded og interaktive på en mere proaktiv måde.

3. ”Cases”  giver jeg eksempler, som organisationens medarbejdere vil kunne huske og  komme tilbage til for at tilknytte disse eksempler til såvel deres egne erfaringer som til de redskaber og principper, som jeg vil præsentere i den sidste (og fjerde) del.

4. ”Principles and Tools”.

Medarbejderne udstyres med en værktøjskasse indeholdende redskaber og principper.

DESUDEN

Seminar deltagerne blev bedt om at besvare få spørgsmål, som jeg udarbejdede. Udover at fungere som en lille præsentation af undertegnede, dannede grundlag for såvel introduktionen til den måde, vi forholder os til andre i al almindelighed såvel som til, hvordan man kunne få nye dimensioner i samarbejdsdiskussioner i eftermiddagens gruppearbejde. Jeg refererede kort til deres medarbejdernes svar i mit oplæg.

How to deal positively with cultural differences. Developing a positive, attentive attitude focusing on interactions and dynamics