Technology

Hvad er teknologi

Hvordan kan man observere og analysere de forskellige måder, hvorpå folk forholder sig til velfærdsteknologi

Hvorfor og hvordan ser folk forskelligt på velfærdsteknologi

Hvorfor og hvordan tage hensyn til de forskellige opfattelser af velfærdsteknologiske muligheder

Information technology, the social bond and the city. Georg Simmel updated. About the changing relationship between identity and the city

Meta-reflections around a recent research in macro-marketing

Ny teknik kræver omtanke. Om nødvendigheden af at inddrage samfundsvidenskaberne i forbindelse med indførelse af ny teknik

Technique, technology and the imaginary

Technology, art and marketing

Studying and evaluation welfare technologies for eldercare.

Telemedecin og velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi. Samarbejdets betydning

Welfare Technologies. How can Marketing contribute

Welfare Technology Mirroring Art